An regular image

N4

N4 levererar både support, service & underhåll på instrument, utrustningar och system samtidigt som de utvecklar & kvalitetssäkrar labbet och tillverkningen. N4 är leverantörsneutrala och kan ta hand om kundernas totala behov av support och service.

N4

N4 levererar både support, service & underhåll på instrument, utrustningar och system samtidigt som de utvecklar & kvalitetssäkrar labbet och tillverkningen. N4 är leverantörsneutrala och kan ta hand om kundernas totala behov av support och service.