An regular image

Vaccination mot årets säsongsinfluensa i UBP

Under bestämda dagar i november månad (datum kommer senare) kommer vi på Mottagning Bergmästaren finnas på plats i det nya Hälsorummet vidUppsala Business Park för att vaccinera.

Vaccination mot årets säsongsinfluensa i UBP

Under bestämda dagar i november månad (datum kommer senare) kommer vi på Mottagning Bergmästaren finnas på plats i det nya Hälsorummet vidUppsala Business Park för att vaccinera.

Please provide valid searchterm

Vaccination mot årets säsongsinfluensa i UBP

Under bestämda dagar i november månad (datum kommer senare) kommer vi på Mottagning Bergmästaren finnas på plats i det nya Hälsorummet vid
Uppsala Business Park för att vaccinera.
Tanken är att erbjuda de företag som finns i UBP möjlighet att, endera på medarbetarens egen bekostnad eller via sitt företag, kunna vaccinera sig mot året influensa.
Möjlighet finns även att få andra vaccinationer i samband med detta tillfälle, exempelvis vaccin mot Bältros (Shingrix), Lunginflammation eller TBE.
Ta ett initiativ för att minska sjukfrånvaro!
Kontakta oss för bokning hos kundansvarig:
Sofia Nilsson
sofia@sjukvardskompetens.com
070 -380 17 88