An regular image

Please provide valid searchterm

Resitu® Medical

Resitu® Medical utvecklar ett ultraljudstyrt instrument som är tänkt att möjliggöra borttagning av bröstcancertumörer utan öppen kirurgi